Evalutaion Day 2020

Partner
                                                                                            


"Evalutaion Day 2020"

Målet med dagen är att, genom av förbundet utbildade ledare, erbjuda en dag  som på bästa möjliga sätt  både utbildar och utvärderar spelare inför kommande internationella turneringar 2021.

Varmt välkomna önskar:  Pro Hockey Sweden.Evalutaion Day 2020 Är en endags camp där vi utbildar och utvärderar spelare i flera olika åldersgrupper. 

Datum:  20 Juli
Antal Ispass: 3 

Plats: Rimbo, Stockholm
Antal Spelare: 10-15 spelare per ålderskull, (Girls) (2009-2007 Boys) (2006 Draft Division) 
Pris: 1.500 kr, betalning skall göras direkt efter din anmälan. (faktura skickas ut) Tänk på att dagen snabbt blir fulltecknad och att din anmälan inte är godkänd förrän full betalning erlagts.
Boende: Campen är en dagcamp och vi ansvarar ej för eventuellt boende behov .
Anmälan: Här
 
Avbokning: Vid avbokning krävs läkarintyg och då återbetalas allt utom en administrationsavgift på 500 sek. Om du blir sjuk eller skadad när campen startat så sker ingen återbetalning. 
Schema: Erhålls vid anmälan (Start ca 09:00 - Avslutning ca 17 ) 

 

Pro Hockey Sweden Players